Algemene voorwaarden & Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Iedere piloot dient zich aan te melden bij het secretariaat van Circuitfun voor aanvang van de sessies op het gekozen event.

 • Na betaling, ondertekenen en overhandigen van het document” afstand van verhaal” is uw deelneming definitief. 
  U ontvangt dit document ook voor het event per mail samen met de timing voor de dag.

 • U ontvangt een startnummer naargelang de ingeschreven groep.
  De organisatie heeft het recht om iedere piloot te herschikken volgens niveau indien nodig.

 • Er is een verplichte Technische Controle van de motor alvorens u de toegang tot het circuit wordt verleend.
  Hierbij wordt  gelet  op toestand van rem en ontkoppelingshendel , remmen, banden, voetsteunen en eventuele lekken of andere gebreken.  
  (op bepaalde circuits is een DB killer verplicht, indien relevant wordt dit gecheckt in de technische controle)

 • Bij een “OK” ontvangt u  een sticker die u toegang geeft tot het circuit.
  Zonder deze sticker wordt u de toegang tot het circuit geweigerd.

 • Lichten en spiegels  op de motor moeten worden afgeplakt of gedemonteerd.

 • De organisatie heeft het recht om op elk moment motoren of piloten de toegang tot het circuit te weigeren indien deze niet voldoen aan de voorwaarden die CIRCUITFUN voorop stelt.

 • Voor aanvang van de sessies is er een verplichte briefing met alle info en verloop over de circuitfun-circuitdag.  Bij het niet deelnemen aan de verplichte briefing, of het niet naleven van de afspraken van voornoemde briefing staat het de organisatie vrij de piloot toegang tot het circuit te ontzeggen. 

 • Bij inschrijving ontvangt iedere deelnemer een sticker voor de tijdsregistratie. Deze wordt op de motor geplaatst volgens onze richtlijnen. De sticker wordt uw eigendom en kan gerust bevestigd blijven op de motor en gebruikt worden voor een volgend event.

 • Circuitfun is niet verantwoordelijk voor het motortransport naar events waar dit van toepassing is, deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de transportfirma.

 • Bij inschrijving voor onze events gaat u akkoord met het gegeven dat uw emailadres kan gebruikt worden voor transactionele en informele mails betreffende onze events.

 • Voor onze events in Spanje is een repatriërings- en hospitalisatieverzekering VERPLICHT. Op andere events zijn deze ten stelligste aan te raden.

ONZE PRIORITEIT IS VEILIGHEID VOOR IEDEREEN!

Beschermende kledij is verplicht!

 • 1-delig pak of 2-delig pak (aan elkaar geritst)

 • Valhelm (bij voorkeur integraalhelm)

 • Handschoenen

 • Motorlaarzen

 • Rugbeschermer (Dit voor uw eigen veiligheid!)

De organisatie is in geen enkel geval verantwoordelijk bij ongevallen.
Alle schade aan de infrastructuur op en rond het circuit zal aan de betrokkene worden gefactureerd.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Het gekozen event is pas geldig na ontvangst van de betaling.

 • Pas na het aanmelden op het secretariaat op de dag zelf en ondertekening en afgifte van het ”afstand van verhaal” en de technische keuring op het gekozen event is de inschrijving definitief en wordt u toegelaten tot het event.

 • Bij annulatie van de piloot is geen  terugbetaling mogelijk. Men heeft wel het recht om zich te laten vervangen door een andere piloot indien de organisatie vooraf op de hoogte is gesteld.

 • Annulering tot 1 maand voor aanvang van de gekozen circuitdag worden omgezet naar een “tegoedbon” waarbij 20€ administratieve kosten in mindering worden gebracht.

 • Bij annulering minder 1 maand voor aanvang van de gekozen circuitdag vervalt het inschrijvingsgeld en wordt er geen “tegoedbon” gegeven.

 • In uitzonderlijke gevallen is cash betaling ter plaatse mogelijk, echter wordt er dan een administratieve meerkost van 20€ in rekening gebracht, ten laste van de piloot.  Deze meerkost is niet te verhalen.

 • Hier behoudt de ingeschreven piloot het recht zijn plaats door te geven aan derden indien de organisatie vooraf op de hoogte is gesteld.

 • Bij annulatie door de organisatie voor aanvang van de circuit-dag worden alle inschrijvingsgelden terugbetaald.

 • Bij tijdelijke of definitieve afgelasting van de circuitdag door overmacht, kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden. Er kunnen dan ook geen volledige of gedeeltelijke inschrijvingsgelden terug betaald worden.

 • Eén inschrijving is geldig voor één persoon.

 • Wanneer er een voorschot betaald is voor een event moet het resterende bedrag tegen de meegedeelde datum op de rekening van “CIRCUITFUN” gestort zijn. Bij het niet betalen van het resterende bedrag is de inschrijving niet definitief en vervalt het betaalde voorschot. Er kan ook geen aanspraak gemaakt worden van een terug betaling of een “te goed” -bon.

CORONA-POLICY INZAKE ANNULATIES:

 • Kan het event NIET doorgaan wegens de coronamaatregelen, bieden wij u een alternatieve datum aan. Past deze datum niet, kan er geopteerd worden voor een voucher die geldig blijft!

 • Bent u positief, kan u uw ticket verkopen en geeft u de naam van die persoon door, de adminstratiekosten nemen wij op ons!

 • Geraak je niet op het event door de corona-restricties in uw land, kan u eveneens uw ticket doorverkopen. U hebt geen recht op een voucher.

INTERN REGLEMENT

 • Circuitfun is een organisatie die vriendschappelijke meetings organiseert voor motorijders en autopiloten op gesloten omlopen (circuits).

 • De organisatie Circuitfun is in handen van vzw Circuitfun.

 • Enkel ingeschreven piloten en toegelaten rijtuigen door Circuitfun mogen zich op het circuit begeven. Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten of verwijderd van de omloop.

 • Overtreders zijn zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en kunnen in geen enkel geval de organisatie verantwoordelijk stellen.

 • Iedere deelnemer of bezoeker dient dan ook de richtlijnen van de organisatie na te leven.

 • Elke deelnemer moet de nodige veiligheidskledij dragen die de organisatie voorop stelt. Helm, laarzen, handschoenen, 1- delig of 2 -delig pak aan elkaar geritst.

 • Deelnemers met ongewenst gedrag zoals gevaarlijke maneuvers, vechtpartij of gebruik van alcohol of verdovende middelen worden onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de circuitdag.  Hier is geen verhaal mogelijk.

 • Elke vorm van competitie op de omloop is dan ook uitgesloten. elke piloot dient met respect te rijden voor de andere. Wees sportief !!!

 • Elke piloot of bezoeker verbindt zich ertoe alle aangerichte schade te vergoeden en toestand van de terreinen te respecteren.

 • Bij diefstal of beschadiging van goederen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

VZW Circuitfun

www.circuitfun.be
info@circuitfun.be
+32493364111

Rollegembosstraat 1
8880 Ledegem (BE)

BTW BE0746.366.993

website by odileon.be